"certain circumstance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewna okoliczność
  1. certain przymiotnik + circumstance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We've been known to call the police in certain circumstances, but we'd better have a really good reason.

powered by  eTutor logo