"prepare women" — Słownik kolokacji angielskich

prepare women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przygotuj kobiety
  1. prepare czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sports is a mean to an end, a way of preparing young men and women for the challenges of life.

    Podobne kolokacje: