14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"prepare" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prepare czasownik

prepare + rzeczownik
Kolokacji: 125
prepare students • prepare food • prepare dinner • prepare dishes • prepare one's tax returns • prepare one's case • prepare children • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
4. prepare dishes = przygotuj potrawy prepare dishes
6. prepare one's case = przygotowywać czyjś przypadek prepare one's case
10. prepare documents = sporządź dokumenty prepare documents
11. prepare a meal = zrobić posiłek, przygotować posiłek prepare a meal
13. time to prepare = czas przygotować time to prepare
15. prepare a plan = opracowywać plan prepare a plan
18. prepare the way = przygotuj grunt prepare the way
20. prepare men = przygotuj ludzi prepare men
22. prepare one's team = przygotowywać czyjś zespół prepare one's team
24. prepare supper = przygotuj kolację prepare supper
25. prepare legislation = przygotuj ustawodawstwo prepare legislation
czasownik + prepare
Kolokacji: 28
begin preparing • help prepare • start preparing • try to prepare • required to prepare • begin to prepare • need to prepare • ...
prepare + przyimek
Kolokacji: 29
prepare for • prepared by • prepared under • prepared with • prepare before • ...
prepare + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 75
better prepared • fully prepared • properly prepared • well prepared • carefully prepared • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.