"praca badawcza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "praca badawcza" po polsku

"praca badawcza" — Słownik kolokacji angielskich

research paper kolokacja
 1. research rzeczownik + paper rzeczownik = praca badawcza, artykuł naukowy, praca naukowa, publikacja naukowa
  Bardzo silna kolokacja

  I would like to do a research paper on him.

research job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca badawcza
 1. research rzeczownik + job rzeczownik
  Luźna kolokacja

  A million new research jobs will be needed to match global rivals in areas such as health, energy and the digital economy.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo