BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"powerful current" — Słownik kolokacji angielskich

powerful current kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silny prąd
  1. powerful przymiotnik + current rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The first inkling that something was wrong came when, just before 4pm, a powerful current of air suddenly shot up the shaft.

powered by  eTutor logo