"pour one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

pour one's drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: pour a drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lać czyjś napój
  1. pour czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He poured a drink, put his feet up and turned on the television.

    Podobne kolokacje: