"pour coffee" — Słownik kolokacji angielskich

pour coffee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nalej kawę
  1. pour czasownik + coffee rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She didn't say a word as he poured coffee in the cup.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo