"pour a drink" — Słownik kolokacji angielskich

pour a drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nalej napój
  1. pour czasownik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He poured a drink, put his feet up and turned on the television.

    Podobne kolokacje: