"pour drinks" — Słownik kolokacji angielskich

pour drinks kolokacja
Popularniejsza odmiana: pour a drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nalej napoje
  1. pour czasownik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He poured a drink, put his feet up and turned on the television.

    Podobne kolokacje: