ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"post is deleted" — Słownik kolokacji angielskich

post is deleted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta jest wykreślona
  1. delete czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If those posts were not deleted, they could be arrested.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo