"popular variant" — Słownik kolokacji angielskich

popular variant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny wariant
  1. popular przymiotnik + variant rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A popular variant is often used to gamble for coffee.

    Podobne kolokacje: