"variant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

variant rzeczownik

rzeczownik + variant
Kolokacji: 18
transcript variant • gene variant • splice variant • production variant • chess variant • ...
variant + czasownik
Kolokacji: 18
variant includes • variant exists • variant uses • transcript variant encoding • variant appears • ...
czasownik + variant
Kolokacji: 17
variant is used • variant is developed • include variants • create variants • variant is built • ...
przymiotnik + variant
Kolokacji: 65
new variant • different variant • common variant • local variant • genetic variant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. new variant = nowy wariant new variant
3. common variant = wspólny wariant common variant
4. local variant = lokalny wariant local variant
6. regional variant = regionalny wariant regional variant
przyimek + variant
Kolokacji: 10
with variants • of variants • in variants • to variants • for variants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.