"different variant" — Słownik kolokacji angielskich

different variant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny wariant
  1. different przymiotnik + variant rzeczownik
    Silna kolokacja

    Was that significant, or just good agricultural practice in having different variants available?

    Podobne kolokacje: