"political authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna władza
  1. political przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They said these questions were best left to the political authorities.

powered by  eTutor logo