"poke one's way" — Słownik kolokacji angielskich

poke one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szturchać czyjś droga
  1. poke czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Spring is trying to poke its way into the high mountain valleys here.

    Podobne kolokacje: