"point out in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punkt na zewnątrz w czyjś książka
  1. point czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ms. Denlinger points out in her book that the sciences were open to women because they had not yet become codified parts of the university curriculum.

    Podobne kolokacje: