"plan one's time" — Słownik kolokacji angielskich

plan one's time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan czyjś czas
  1. plan czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They don't have to make those initial decisions of how to plan their time and their work.

    Podobne kolokacje: