Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"plan for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan na porę roku
  1. plan czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Parents will be visiting camps this summer to plan for the 1999 season.