"personal spending" — Słownik kolokacji angielskich

personal spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobiste wydatki
  1. personal przymiotnik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But in her personal spending, she said: "I feel like we're on hold because of the stock market.

powered by  eTutor logo