"performance time" — Słownik kolokacji angielskich

performance time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wykonania
  1. performance rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The total performance time of this movement is about 6 minutes.

powered by  eTutor logo