"performance standard" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): standard wykonania
  1. performance rzeczownik + standard rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What will give those community groups their power are written performance standards.

powered by  eTutor logo