"particular image" — Słownik kolokacji angielskich

particular image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny obraz
  1. particular przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The noble earl hadn't spent several years building a particular image for nothing.