"paint in a way" — Słownik kolokacji angielskich

paint in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): farba w pewnym sensie
  1. paint czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I try to paint the river views in a new or contemporary way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "paint in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "paint in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne