"pack together" — Słownik kolokacji angielskich

pack together kolokacja
Popularniejsza odmiana: packed together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): paczka razem
  1. pack czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    He wasn't used to quite so many people packed together.

powered by  eTutor logo