"over images" — Słownik kolokacji angielskich

over images kolokacja
Popularniejsza odmiana: over the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad obrazami
  1. over przyimek + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A more important issue might have been control over the nation's image.

    Podobne kolokacje: