"over the image" — Słownik kolokacji angielskich

over the image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad obrazem
  1. over przyimek + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A more important issue might have been control over the nation's image.

    Podobne kolokacje: