"outline in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarys w czyjś książka
  1. outline czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I think the phenomenon is similar to that outlined by Pinker in his latest book about the decline of violence.

    Podobne kolokacje: