ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"originally sent" — Słownik kolokacji angielskich

originally sent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo wysłać
  1. send czasownik + originally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I originally sent better images so we're looking into it.

powered by  eTutor logo