PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"originally oppose" — Słownik kolokacji angielskich

originally oppose kolokacja
Popularniejsza odmiana: originally opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo sprzeciw się
  1. oppose czasownik + originally przysłówek
    Luźna kolokacja

    Central College originally opposed the plan, but later came over.