PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"originally opposed" — Słownik kolokacji angielskich

originally opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + originally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Central College originally opposed the plan, but later came over.