"originally get" — Słownik kolokacji angielskich

originally get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo dostań
  1. get czasownik + originally przysłówek
    Luźna kolokacja

    There's the feeling that you're back to doing what you originally got into it for.