"opulent setting" — Słownik kolokacji angielskich

opulent setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bogata sceneria
  1. opulent przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He did so, looking around the opulent setting in curiosity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo