PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"only book" — Słownik kolokacji angielskich

only book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyna książka
  1. only przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He checked out one, the only book on the subject, and left.

    Podobne kolokacje: