"on one's book" — Słownik kolokacji angielskich

on one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś książka
  1. on przyimek + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film is based on the book of the same name.

    Podobne kolokacje: