"on the book" — Słownik kolokacji angielskich

on the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na książce
  1. on przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The film is based on the book of the same name.

    Podobne kolokacje:

podobne do "on the book" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "on the book" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
drink na bazie alkoholu, soków, likierów, z dodatkiem owoców np. Caipirinha, Sex on the Beach = beach drink