"on a book" — Słownik kolokacji angielskich

on a book kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na książce
  1. on przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The film is based on the book of the same name.

    Podobne kolokacje: