"official quoted" — Słownik kolokacji angielskich

official quoted kolokacja
Popularniejsza odmiana: quote officials
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik zacytował
  1. quote czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The report quoted officials as saying the man is expected to be executed.

podobne do "official quoted" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "official quoted" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo