"of one's implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: of implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś wprowadzenie
  1. of przyimek + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We must put more value on the question of implementation and change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo