"of implementations" — Słownik kolokacji angielskich

of implementations kolokacja
Popularniejsza odmiana: of implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wprowadzeń
  1. of przyimek + implementation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We must put more value on the question of implementation and change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo