"of Implementation" — Słownik kolokacji angielskich

of Implementation kolokacja
Popularniejsza odmiana: of implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Wprowadzenia
  1. of przyimek + implementation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We must put more value on the question of implementation and change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo