"od tamtego czasu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "od tamtego czasu" po polsku

od tamtego czasu

przysłówek
 1. since then **
  • od tamtej pory, od tamtego czasu
   I have not talked with her parents since then. (Od tamtej pory nie rozmawiałem z jej rodzicami.)
   Since then, little progress has been made in this field. (Od tamtego czasu dokonano niewielkiego postępu w tej dziedzinie.)
   przeciwieństwo: from now on
 2. sinsyne Scottish English
idiom
 1. from that point on  
 1. from that time forward

"od tamtego czasu" — Słownik kolokacji angielskich

since then kolokacja
 1. since przyimek + then przysłówek = od tamtej pory, od tamtego czasu
  Bardzo silna kolokacja

  No one has come up with a better idea since then.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo