BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"od czasu do czasu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "od czasu do czasu" po polsku

od czasu do czasu

przysłówek
 1. occasionally ***
  • okazjonalnie, od czasu do czasu, sporadycznie
   He occasionally makes visits there. (On okazjonalnie składa tam wizyty.)
   I've occasionally had the same problem. (Okazjonalnie miałem ten sam problem.)
   We occasionally go to the cinema. (Od czasu do czasu chodzimy do kina.)
   link synonim: on occasion
   zobacz także: at times
 2. on and off , także: off and on
  • nieregularnie, od czasu do czasu, z przerwami
   They were together on and off for 3 years. (Byli razem z przerwami przez 3 lata.)
   I'm still working on and off as a waitress to support myself. (Wciąż od czasu do czasu pracuję jako kelnerka, żeby się utrzymać.)
 1. now and again , every now and then , every now and again , every now and then and again , now and then
 2. from time to time  
  I've had some luck with it from time to time. (Od czasu do czasu udawało mi się to.)
  "I come here from time to time," Pete explained casually. ("Przychodzę tu od czasu do czasu", wyjaśnił Pete mimochodem.)
  I dozed from time to time during that long night. (Podczas tej długiej nocy od czasu do czasu zapadałem w drzemkę.)
 3. at odd times  
idiom
 1. at one time or another

powered by  eTutor logo