"obey one's command" — Słownik kolokacji angielskich

obey one's command kolokacja
Popularniejsza odmiana: obey one's commands
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestrzegać czyjś polecenie
  1. obey czasownik + command rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They obey my command, and will fight to the death.

powered by  eTutor logo