"obey laws" — Słownik kolokacji angielskich

obey laws kolokacja
Popularniejsza odmiana: obey the law
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestrzegaj praw
  1. obey czasownik + law rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You want people to believe in God so they'll obey the law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo