"new thing" — Słownik kolokacji angielskich

new thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa rzecz
  1. new przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At first, when my teacher told me about a new thing I asked very few questions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo