"new search" — Słownik kolokacji angielskich

new search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe szukanie
  1. new przymiotnik + search rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now the commission has to go through a new search for leadership, and the accounting board probably will, too.

    Podobne kolokacje: