"new queen" — Słownik kolokacji angielskich

new queen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa królowa
  1. new przymiotnik + queen rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are trying to become the new queen of their world.

    Podobne kolokacje: