"young queen" — Słownik kolokacji angielskich

young queen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młoda królowa
  1. young przymiotnik + queen rzeczownik
    Silna kolokacja

    Out of the two, the younger queen or the second wife was his favorite.

    Podobne kolokacje: