PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"new intervention" — Słownik kolokacji angielskich

new intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa interwencja
  1. new przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The increasingly unavoidable truth is that the growth targets are not going to be met without radical new intervention.