"new drink" — Słownik kolokacji angielskich

new drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy napój
  1. new przymiotnik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja
    Podobne kolokacje: